Dobrzyń nad Wisłą, 27.04.2020

OiSO.1431.4.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

[sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 o informację publiczną informuję, że
organ nie posiada wytworzonej informacji publicznej w żądanym zakresie.

Z up. Burmistrza

Ryszard Machnowski

Sekretarz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

Pobierz list