W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 informuję, że na dzień udzielenia
informacji żądane przez Pocztę Polską SA dane z rejestru wyborców nie
zostały przekazane. Złożony wniosek Poczty Polskiej nadal jest procedowany.

Joanna Mięta

Sekretarz Gminy Zagórów

ul. Kościelna 4

62-410 Zagórów

tel. 63-27-48-810

Pobierz list