Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
kwietnia 2020 r. informuję, że dotychczas nie zostały przekazane
informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. Nie zapadła również decyzja
o ich przekazaniu w przyszłości.

Z poważaniem
Joanna Samborska
Urząd Gminy Strzyżewice

W dniu 2020-04-27 o 14:17, Gmina Strzyżewice pisze:
--
Urząd Stanu Cywilnego Strzyżewice
Strzyżewice 109
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 69 600
usc@strzyzewice.lubelskie.pl
....................................................................................................
Uwaga! Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać
informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej. Dziękujemy.

Pobierz list