W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Lesko nie udostępnił informacji o danych wyborców Poczcie Polskiej. Informacji udziela się zgodnie ze stanem faktycznym na moment jej udzielania.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.04.2020 r. dane zostaną przekazane w terminie wskazanym we wniosku.

Magdalena Mazurkiewicz
Sekretarz Gminy

ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
www.lesko.pl
tel. 13 469 8001, bez. 13 469 6478

Załączniki

Pobierz list