W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną Urząd Gminy Stary Brus informuje, że na dzień 28.04.2020r godz.10,00

· nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej SA

· brak dalszych wytycznych co do dalszego postepowania przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020r.

Pobierz list