To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kozlowo.pl> o 27.04.2020 10:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o28.04.2020 10:13

Pobierz list