Urząd Miasta Radziejów w odpowiedzi na maila z dnia 27.04.2020r
informuje, że nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie
Polskiej S.A. W dniu wczorajszym wystosowaliśmy do Zarządu Poczty
Polskiej S.A. pismo, w którym poprosiliśmy o wskazanie podstawy prawnej
uzasadniającej żądanie przekazania wnioskowanych danych, a w
szczególności przepisów związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa
przekazywanych danych.Pozdrawiam

--
Emilia Dzierżawska
Urząd Miasta Radziejów
Insp. ds. ewidencji ludności i D.O.
Tel. 54 285 7147

KLAUZULA POUFNOŚCI Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.