Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Święciechowa na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

z poważaniem
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek
Biuro Rady Gminy

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 655 333 519

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencjii/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów. Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: http://bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny.html

Załączniki

Pobierz list