W odpowiedzi na wniosek z dnia 27-04-2020r informujemy, że nie przekazaliśmy
informacji o wyborcach Poczcie Polskiej.

Nie zamierzamy tego zrobić przed przyjęciem ustawy.

-

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Antczak

Informatyk

Gmina Sochaczew

Ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew

Tel: 468642630

WWW: sochaczew.org.pl

BIP: <http://bip.sochaczew.org.pl/> http://bip.sochaczew.org.pl/

Pobierz list