Na dzień dzisiejszy Gmina Krzywcza nie przekazała Poczcie Polskiej S.A.
danych o wyborcach. Oczekujemy na opinię prawną i od jej wykładni
zależeć będzie nasza decyzja.

WOJCIECH SOBOL
Z-CA WÓJTA GMINY KRZYWCZA
tel. 166711484
tel. 606734447

Pobierz list