ORM.1431.4.2020
Szanowni Państwo,
w związku ze złożonym wnioskiem informuję, iż nie zostały przekazane
informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. i nie zamierzamy ich
przekazać przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020 r.
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328.

--
Z wyrazami szacunku
Izabela Kubińska
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń
tel. 23 657 80 56 w. 15
fax. 23 657 80 39

Pobierz list