Gmina Sienno

Udzielam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wójt Gminy Sienno odmówił przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.
pismem z dnia 27.04.2020 r.

Z poważaniem

Piotr Dąbrowski - sekretarz gminy

sekretarz@sienno.pl <mailto:sekretarz@sienno.pl>

517 530 115

Pobierz list