Dokumenty: SO.KW.1000.2020
Znak sprawy: SO.502.3.005.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-e-000488/20
Wysłane przez: Janusz Rębisz
Tel. służbowy: 32 332-60-17
Miejsce urzędowania: Pokój 305

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • odpowiedz_na_informacje_publiczna._bxJUTiO.jpg