W dniu 2020-04-27 o 10:45, {{ email }} pisze:
Odpowiedź:

informacja pierwsza - Gmina Tuczępy nie przekazała  informacji o
wyborcach Poczcie Polskiej

informacja druga - Gmina Tuczępy nie zamierza tego zrobić przed
przyjęciem ustawy

Gmina Tuczępy

Sekretarz Gminy