SOR.1431.18.2020

                W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej, uprzejmie informuję, że gmina Miasto Chełmża nie przekazała
Poczcie Polskiej danych osobowych mieszkańców znajdujących się w
rejestrze wyborców i nie zostaną one przekazane przed przyjęciem ustawy
o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Pismo z
taką informacją zostało przekazane Poczcie Polskiej S.A.

Sekretarz Miasta
Janusz Wilczyński

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
Data: Mon, 27 Apr 2020 12:07:00 +0200
Nadawca: UM <um@chelmza.pl>
Adresat: bip@bip.chelmza.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Pobierz list