Podst. Prawna: art. 13 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669
z późn. zm.)

W odpowiedzi na złożony z wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Gminę Dygowo, udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytanie
przekazuję następujące informacje:

Gmina Dygowo nie przekazała informacji o wyborcach Poczcie Poleskiej S.A i
nie ma zamiaru tego zrobić w najbliższy czasie. Gmina wszczęła postępowanie
administracyjne i wezwała Pocztę Polską do złożenia wyjaśnień w kwestii
podstawy prawnej i sposobu kodowania danych.

Pozdrawiam

**********************************

Dorota Gruchała

Sekretarz Gminy Dygowo

78-113 Dygowo

ul. Kolejowa 1

tel. 94 35-84-195, fax 94 35-84-194

e-meil: sekretarz@dygowo.pl

http://www.dygowo.pl

**********************************

Pobierz list