W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Ewa Wojtoń
Referat Administracyjny
+ 48 12 283-11-15 wew. 340
ewojton@alwernia.pl

Załączniki

Pobierz list