BS.1431.7.2020

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
sprawie przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. informuję, że
Burmistrz Wieruszowa nie udostępnił Poczcie Polskiej spisu ani też nie
zamierza tego zrobić przed przyjęciem ustawy o szczegolnych zasadach
przeprowadzania wyborow powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r

\---

Z poważaniem

Alicja Ruta

sekretarz Gminy Wieruszow

KLAUZULA POUFNOŚCI
"Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
wiadomość."

Pobierz list