Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Odpowiadająca na Państwa wniosek o u.i.p. uprzejmie informuję, że
Burmistrz Miasta Przeworska do dziś, tj. 28.04.2020 r. nie przekazała
Poczcie Polskiej S.A. wyżej wymienionych informacji.

Co do zamiaru przekazania przedmiotowych informacji przed przyjęciem
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.,
informuję, że w dobie dynamicznie zmieniającego się prawa, nie jesteśmy
w stanie przewidzieć przyszłej sytuacji prawnej.

--
Jolanta Mazurkiewicz
Z-ca Kierownika Referatu USCiSO
Urząd MIASTA Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
te. 16 648 78-44 wew.109

Załączniki

Pobierz list