Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
przekazania danych z rejestru wyborców poczcie polskiej, Urząd Miasta i
Gminy Lipsko informuje, że danych tych nie udostępnił oraz nie zamierza
udostępnić przed wejściem w życie ustawy o wyborach korespondencyjnych.

--
Z Poważaniem,
Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko
Artur Dygas
tel.: (48) 37 84 123

Pobierz list