W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
kwietnia 2020 roku informuję, że nie zostały przez nas przekazane
Poczcie Polskiej S.A. informacje o wyborcach Gminy Iłowo - Osada.
Jednocześnie informuję, ze nie zamierzamy udostępnić danych naszych
mieszkańców znajdujących się w spisie wyborców przed przyjęciem ustawy o
szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Z poważaniem

Mirosława Tyszko

Sekretarz Gminy

--
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
<http://www.ilowo-osada.biuletyn.net/?bip=1&cid=210&bsc=N>

Z poważaniem
*Mirosława Tyszko*
Sekretarz Gminy

tel. 23 654 10 14 wew. 50
e-mail: sekretarz@ugilowo-osada.pl

*Urząd Gminy Iłowo-Osada*
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada
tel./fax 23 654 10 14
mail: sekretariat@ugilowo-osada.pl
www.ilowo-osada.pl <http://www.ilowo-osada.pl/>
<http://www.ilowo-osada.biuletyn.net/>
<https://www.facebook.com/ugilowoosada/>

Pobierz list