Dzień dobry,

W związku ze złożonym przez Panią wnioskiem o udzielenie informacji
publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z wyrazami szacunku

Joanna Bocoń

Sekretariat

Urząd Gminy Wierzchosławice

tel. 14 631 90 12

e-mail: <mailto:ug@wierzchoslawice.pl> ug@wierzchoslawice.pl

<http://www.wierzchoslawice.pl/> www.wierzchoslawice.pl

cid:ba4431605e11d4c5b40435534ecbc1f2@wierzchoslawice.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych informujemy, że
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Wierzchosławice z siedzibą
w Wierzchosławicach 550. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie
określonym przepisami prawa lub dobrowolnie podanym w formularzach
zgłoszeniowych. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
przysługuje Państwu prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich
danych oraz usunięcia.

Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej -
<https://www.wierzchoslawice.pl/klauzula-informacyjna-rodo/> Klauzula
informacyjna RODO

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje
przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać
informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo
jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić
niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość,
usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać
i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek
formie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych informujemy, że
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Wierzchosławice z siedzibą
w Wierzchosławicach 550. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie
określonym przepisami prawa lub dobrowolnie podanym w formularzach
zgłoszeniowych. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
przysługuje Państwu prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich
danych oraz usunięcia.

Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej -
<http://www.wierzchoslawice.pl/klauzula-informacyjna-rodo/> Klauzula
informacyjna RODO
____________________________________________________________________________
________________________________________________

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje
przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać
informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo
jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić
niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość,
usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać
i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek
formie.

Załączniki

Pobierz list