Korczew, dnia 29  kwietnia 2020 roku W odpowiedzi na "Wniosek o informację publiczną" dot. przekazania Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach, gmina Korczew informuje, że do dnia 29 kwietnia 2020r. informacji takich nie udostępniła. Wystąpiła do Poczty Polskiej S.A. z pismem o wydłużenie terminu na udostępnienie danych ze spisu wyborców do 06.05.2020r.  Ewa Domańska - insp. UG Korczew

Pobierz list