Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa zapytanie informuję, iż na tę chwilę czekamy na
opinię radcy prawnego w sprawie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej
S.A.

Z poważaniem,

Małgorzata Burchard
Inspektor ds. ewidencji ludności,

dowodów osobistych i obsługi USC
Urząd Gminy w Siemkowicach
Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice
tel.(43) 841-72-69
<mailto:dowody@gminasiemkowice.pl> mail:dowody@gminasiemkowice.pl

<http://gminasiemkowice.pl/> www.gminasiemkowice.pl

_____

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice z siedzibą Plac
Wolności 1, 98-354 Siemkowice. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy
jest drogą mailową: inspektor@myiod.pl. Dane będą przetwarzane w celu
odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa treść klauzuli
informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na stronie internetowej
Administratora danych pod adresem:
<https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/kontakt>
www.gminasiemkowice.pl/index.php/kontakt

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Załączniki

Pobierz list