Informuję, że Wójt Gminy Osielsko nie przekazał Poczcie Polskiej
informacji o wyborcach.

Przekazanie danych może nastąpić tylko na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych.

W chwili obecnej nie ma takich przepisów na podstawie których można
przekazać dane wyborców.

Violetta Dąbrowska

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A

86-031 Osielsko

tel. 52 324 18 80