Odpowiadając na Państwa e-maila Urząd Gminy w Skórcu informuje, że nie przekazaliśmy spisów wyborców Poczcie Polskiej z uwagi na brak podstawy prawnej do ich przekazania . Ustawa w tej chwili jest procedowana a nie uchwalona, natomiast Urzędy pracują na przepisach uchwalonych.

Pozdrawiam

Z up.Wójta

Kamińska Anna

Sekretarz Gminy Skórzec

Pobierz list