Świdnica, dnia 29.04.2020 r.

SRP.1431.17.2020

Sz. P. Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
do tut. Urzędu za pośrednictwem korespondencji e-mail w dniu 27 kwietnia
2020 r. informuję, że na dzień udzielania niniejszej odpowiedzi nie
przekazano wskazanemu podmiotowi informacji o wyborcach. Jednocześnie
gmina Świdnica deklaruje niezbędną współpracę w zakresie prac mających
na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz
deklaruje pełne wsparcie w ramach obowiązujących przepisów prawa
wyborczego oraz przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia rejestru
wyborców.

Sporządził: Janusz Waligóra Rzecznik Prasowy

Otrzymują
1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
facebook.com/UrzadGminySwidnica
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Pobierz list