Dzień dobry,

w odpowiedzi na zapytanie stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog
Polska z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania informacji  o
wyborcach Poczcie Polskiej SA, Urząd Gminy Brzuze uprzejmie informuje,
że takie informacje nie zostały przekazane Poczcie Polskiej SA.

--
Z poważa r.niem
- Agnieszka Krauza
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Gminy Brzuze
87-517 Brzuze
tel. 54 270 11 23

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzuze, adres
kontaktowy: Urząd Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze. Administrator
danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail: iod@brzuze.pl lub pisemnie na adres
kontaktowy administratora. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Szczegółowe informacje na
temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych dostępne są w siedzibie i
na stronie www Administratora danych. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Wójt Gminy Brzuze, adres kontaktowy: Urząd Gminy Brzuze,
Brzuze 62, 87-517 Brzuze. Administrator danych wyznaczył Inspektora
ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:
iod@brzuze.pl lub pisemnie na adres kontaktowy administratora. Pani/Pana
dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - RODO). Szczegółowe informacje na temat sposobu
przetwarzania Pani/Pana danych dostępne są w siedzibie i na stronie www
Administratora danych.

Pobierz list