W odpowiedzi na wniosek złożony w trybie dostępu do informacji publicznej, Urząd Gminy Domaradz informuje,

że na chwilę obecną nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo czy spisy wyborców zostaną udostępnione Poczcie Polskiej S.A

przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP.

Z poważaniem

Urszula Zając

Inspektor

_____

Urząd Gminy w Domaradzu

36-230 Domaradz 345

tel. (13) 4347041

Załączniki