--
Pozdrawiam
Katarzyna Witek

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Załączniki

  • odpowiedzi_na_pytania.odt (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_nr_2_Schemat_postępowania_-_zespoły_RM.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_nr_1_Schemat_postępowania_-_dyspozytorzy_medyczni.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zalecenia.PDF (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_Nr_4_Postępowanie_z_pacjentem_urazowym.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_Nr_5_Postępowanie_z_dzieckiem_.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_nr_3_Schemat_postępowania_POZ_AOS_PN.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • P-1_PHS_Postępowanie_w_przypadku_podejrzenia_zakażenia_koronawirusem.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list