Stoszowice, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02 - 605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie dot. przekazania spisu wyborców.

Z poważaniem

Robert Sarna

Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list