RO.1431.31.2020     Świdnica, 29 kwietnia 2020 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
                                    ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
kwietnia 2020 r. , informuję iż Prezydent Miasta Świdnicy odmówił
Poczcie Polskiej

przekazania danych osobowych z rejestru wyborców.(w załączeniu odpowiedź
skierowana drogą elektroniczną do Zarządu Poczty Polskiej).

--
Katarzyna Juruś
Kierownik
Referatu Organizacyjnego
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Miejski w Świdnicy
tel. 74/8562970

Załączniki

  • Odpowiedz_Poczta_Polska_-_rejestry_wyborców.pdf