W odpowiedzi na wniosek/ e-mail z dnia 27.04.2020  r o udostępnienie
informacji publicznej Urząd Gminy Lubomia w załączeniu przesyła wymagane
informacje.Z poważaniem Janusz Zakrzyk

--
Janusz Zakrzyk
Pełnomocnik ds. OIN
Urząd Gminy Lubomia
ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia
Tel. 32 451 66 14 wew. 36

Załączniki

Pobierz list