Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek przesłany pocztą elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2020 r. w trybie dostępu do informacji publiczne, informuję, że Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu nie przesyłał Poczcie Polskiej S.A. danych wyborców.
Odnosząc się do drugiej części wniosku, tj. zapytania o zamiar wyjaśniam, że udzielenie odpowiedzi na to pytanie wykracza poza ramy dostępu do informacji publicznej.
Nadmieniam, że w obecnej sytuacji stan prawny ulega ciągłym zmianom, a jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do realizacji zadań, które wynikają z aktualnego stanu prawnego.

Z poważaniem,
Michał Jarończyk
Sekretarz Gminy Czarny Dunajec

Pobierz list