Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10_2020 Dyrektora Szpitala Zachodniego w
Grodzisku Mazowieckim z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
formularza „Wywiad Epidemiologiczny SOR”

Załączniki

  • Zarządzenie_Wewnętrzne_Nr_10_2020_Dyrektora_Szpitala_Zachodniego_w_Gr_YqxwMSI.pdf