Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Wytyczne postępowania dla lekarzy mających kontakt z osobą zakażoną
SARS-CoV-2 (Warszawa, 14.03.2020 r.)

Załączniki

  • Wytyczne_postępowania_dla_lekarzy_mających_kontakt_z_osobą_zakażoną_S_63Qk06J.pdf