Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawiruszem
SARS-CoV-2 u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia dla
SOR i IP

Załączniki

Pobierz list