Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawiruszem
SARS-CoV-2 u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia dla
SOR i IP

Załączniki

  • Schemat_postępowania_w_przypadku_podejrzenia_zakażenia_koronawiruszem_3iKs74r.pdf