Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Wskazówki dla personelu medycznego do przeprowadzenia diagnostyki
labolatoryjnej w kierunku COVID-19 w oparciu o definicję przypadku z
dnia 9.04.2020

Załączniki

Pobierz list