Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Procedura postępowania w POZ z pacjentem podejrzanym o zakażenie
koronawirusem 2019-nCOV

Załączniki

Pobierz list