Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Procedura postępowania w POZ z pacjentem podejrzanym o zakażenie
koronawirusem 2019-nCOV

Załączniki

  • Procedura_postępowania_w_POZ_z_pacjentem_podejrzanym_o_zakażenie_koro_yYATFGw.pdf