Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Procedura postępowania w NiŚPL z pacjentem podejrzanym o zakażenie
koronawirusem COVID – 19 (aktualizacja 06.03.2020 r.)

Załączniki

  • Procedura_postępowania_w_NiŚPL_z_pacjentem_podejrzanym_o_zakażenie_ko_GJE6G1Y.pdf