Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Algorytm kwalifikacji pacjenta do izolacji w czasie zagrożenia
epidemiologicznego koronawirus COVID - 19

Załączniki

Pobierz list