Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Algorytm postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
w oddziale szpitalnym

Załączniki

Pobierz list