Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Regulamin dla pacjenta izolowanego w izolatce SOR w sytuacji podejrzenia
o SARS-nCoV 19

Załączniki

Pobierz list