Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Zarządzenie Nr 19 Dyrektora Szpitala Zachodniego z dnia 15 kwietnia 2020
roku w sprawie zasad postępowania podczas epidemii

Załączniki

Pobierz list