Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Karta COVID – 19 Ankieta pacjenta zgłaszającego się do Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego

Załączniki

  • Karta_COVID__19_Ankieta_pacjenta_zgłaszającego_się_do_Szpitalnego_Odd_HVkiEZD.pdf