Gmina Kadzidło nie przekazała Poczcie Polskiej spisów wyborców.

Kiedy i czy zostaną przekazane będzie zależne od wskazania właściwych obowiązujących przepisów prawa przez właściwy organ.

Urszula Rydel

Sekretarz Gminy

Pobierz list