Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że Burmistrz Miasta Redy odmawia, w obecnym (na moment udzielenia odpowiedzi) stanie prawnym, udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych ze spisu wyborców Gminy Miasto Reda.

Z poważaniem

Stella Sobczak

Urząd Miasta w Redzie

Referat Organizacyjny

Tel. 58 738 60 04

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszej korespondencji e-mail jest Burmistrz Miasta Redy. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie: <https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/59> https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/59

Załączniki

Pobierz list