OR-I.1431.89.2020 Opole, 29 kwietnia 2020 r.

Pani

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia br. informuję, że Poczcie Polskiej S.A. nie zostały przekazane dane ze spisów wyborców Miasta Opola.

Sekretarz Miasta

Grzegorz Marcjasz

[ mailto:natalia.buczynska@um.opole.pl ]

[ http://www.opole.pl/ | www.opole.pl ]

Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
dostępna jest na stronie [ https://bip.um.opole.pl/?id=44603 | https://bip.um.opole.pl/klauzula ]

Od: sprawa-24589@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "urzad" <urzad@um.opole.pl>
Wysłane: poniedziałek, 27 kwietnia, 2020 10:44:33
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-24589@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list