Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 r. w załączeniu przesyłam skan
pisma z odpowiedzią.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Styś

Biuro Burmistrza Łochowa

tel: (25) 643-78-06

Nota prawna:

Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Urzędu
Miejskiego w Łochowie, przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata.
Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich.
Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem
upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej
rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym
charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę
wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając
odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie
wydrukowane lub zapisane na dysku.
______
Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
uprzejmie informujemy, że posiadamy w swoich zasobach Państwa dane osobowe
tj. adres e-mail związane z wysyłką powiadomień służących realizacji zadań
służbowych. Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały
podane. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do nich, a także
możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy za pośrednictwem kontaktu z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: <mailto:iod@gminalochow.pl>
iod@gminalochow.pl

Załączniki

Pobierz list