Urząd Gminy Repki odpowiadając na Wniosek o udzielenie informacji publicznej
stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska informuje, że informacje
dotyczące wyborców naszej gminy nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

Apolonia Stasiuk

Wójt Gminy Repki

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że
administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana
przez Wójta Gminy, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, tel.: 25 787 50 23, e-mail:
gminarepki@list.pl. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie
https://www.repki.pl

w zakładce Ochrona danych osobowych RODO.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę

o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Pobierz list